R.I.P. Steve Jobs 1955-2011

R.I.P Nachi Nozawa

父ちゃん 2010/2/19 15:26 67歳

主水死す

R.I.P Hiroshi Tamaoki

R.I.P Daisuke Gōri 2010/1/17

R.I.P SAN-YUTEI ENRAKU

R.I.P Shoichi Nakagawa

RIP Yoshito Usui

マイク水野氏よ安らかに

R.I.P. Oscar Peterson 12/23